Prognozowana stabilizacja rynku usług telekomunikacyjnych dla segmentu B2B w Polsce

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

W 2016 r. wartość rynku usług telekomunikacyjnych dla biznesu oraz rynku hurtowego wyniosła 15,5 mld zł, notując 6% spadek rok do roku. Na rynku kapitalne znaczenie miało jednak jednorazowe wydarzenie – konsolidacja grupy Midas w ramach grupy CPS, która doprowadziła do eliminacji z rynku około miliarda złotych w ramach przepływu przychodów między Midasem a Polkomtelem. W ocenie analityków PMR, w kolejnych latach rynek czeka stabilizacja.

 

Według najnowszego raportu „Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022” opublikowanego przez PMR, 2016 rok przyniósł pogłębienie trendów spadkowych na rynku usług telekomunikacyjnych dedykowanych dla biznesu. Zgodnie z szacunkami PMR, ubiegłoroczna wartość rynku usług operatorskich oraz biznesowych w Polsce wyniosła 15,5 mld zł. Oznacza to wynik o 6% niższy w porównaniu z rokiem 2015, kiedy rynek znalazł się pod wpływem trendów stabilizacyjnych. Na wspomnianą erozję rynku przełożyły się zarówno niższe skumulowane przychody operatorów wypracowane w segmencie hurtowym, jak i z usług skierowanych do klientów z sektora B2B.

 

 

Pomimo tego, iż każdy ze wskazanych segmentów rynku w 2016 r. tracił na wartości w zbliżonym tempie, to jednak w większym stopniu rynek został obarczony negatywną sytuacją widoczną na poziomie hurtowych przychodów telekomów. Chodzi głównie o kierunek zmian odnotowany w segmencie telefonii komórkowej. Zgodnie z szacunkami PMR, w 2016 r. nastąpił spadek wartości całkowitych przychodów hurtowych operatorów mobilnych, spowodowany jednorazowym zdarzeniem, jakim była konsolidacja wyników grupy Midas w ramach grupy CPS (bezpośrednio Polkomtelu). W związku z tym na ubiegłoroczną kondycję rynku nie oddziaływał już efekt sztucznego pompowania wyniku hurtowego poprzez przepływ przychodów między Midasem a Polkomtelem – spółki te od dłuższego już czasu cechowały silne powiązania operacyjno-biznesowe. Z jednej strony wspomniana konsolidacja pozwoliła odsłonić rzeczywistą wartość rynku hurtu w segmencie mobilnym, z drugiej jednak wygenerowała jej sztuczny spadek, gdyż prezentowana wartość rynku w 2016 r. jest nieporównywalna z wcześniejszymi okresami, gdzie do wartości rynku wpadają także przychody hurtowe Midasa i grupy CPS w ramach ich wzajemnej współpracy. Wyłączając wpływ przychodów Midasa na wartość rynku w 2015 r., rynek hurtowych usług komórkowych w 2016 r. zanotowałby wzrost (7% rok do roku). Pociągnęłoby to za sobą wzrost całkowitej wartości rynku hurtowych usług telekomunikacyjnych w kraju, a ponadto zmniejszyłoby skalę erozji rynku usług telekomunikacyjnych w segmencie biznesowym i operatorskim o przeszło połowę.

Według danych PMR, w nadchodzących latach rynek usług telekomunikacyjnych dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce powinien się ustabilizować, z możliwością wzrostów w prognozowanym okresie. Jest to pochodna potencjału rozwojowego, jaki nadal tkwi w tym rynku, ale także stale rosnącej liczby aktywnie działających w kraju przedsiębiorstw. W krótkim okresie rosnąć powinny wpływy z hurtu. Natomiast na rynku detalicznym operatorzy mogą liczyć na wzrost przychodów w segmencie DLISP, głównie w obszarze dostępu do internetu oraz w segmencie usług mobilnych – dedykowanego dostępu do internetu oraz komunikacji M2M. Wśród czynników stymulujących wzrost wartości rynku warto zwrócić uwagę m.in. na poprawę parametrów świadczonych usług dostępu do internetu, głównie w segmencie mikrofirm i małych przedsiębiorstw, wzrost zasięgu dostępu do internetu w oparciu o światłowody, dalszy rozwój sieci LTE czy rozwój komunikacji M2M, m.in. w związku ze zwiększonym poziomem inwestycji w systemy inteligentnego opomiarowania odbiorców energii elektrycznej.

 

 

 

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Usługi telekomunikacyjne dla segmentu biznesowego i operatorskiego w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022