Rynek płatnej telewizji w Polsce nadal stabilny

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Rynek płatnej telewizji w Polsce wykazuje wyraźne tendencje stabilizacyjne, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i na poziomie generowanych przychodów. W perspektywie średnioterminowej (2-3 lata) pozycja tradycyjnych usług telewizyjnych w Polsce pozostanie niezagrożona.

Rynek płatnej telewizji w Polsce jest rynkiem w pełni dojrzałym. W świetle szacunków PMR, opublikowanych na łamach raportu „Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022”, penetracja tymi usługami w przeliczeniu na gospodarstwa domowe (z przynajmniej jedną osobą w wieku 16-74 lata) oscyluje nieco poniżej 70%.

Według danych PMR, liczba abonentów płatnej telewizji w Polsce w 2016 r., podobnie jak rok wcześniej, oscylowała wokół 10 mln, natomiast wartość rynku wyniosła ok. 6 mld zł, co oznacza minimalny spadek rok do roku. Na stabilną sytuację na rynku płatnej telewizji w znaczącym stopniu wpływa pakietyzacja usług, która zapobiega większym odpływom klientów od operatorów płatnych usług. Rynek ma też już za sobą migrację klientów do cyfrowej telewizji naziemnej. Głównym trendem widocznym obecnie na rynku jest rywalizacja kontentem – poziom cen ofert jest już bardzo wyrównany, dlatego operatorzy starają się przekonać do siebie klientów zawartością pakietów telewizyjnych. Jest to sytuacja analogiczna do rywalizacji przepustowością łączy na rynku szerokopasmowego dostępu do internetu i oferowania więcej za tę samą lub nieco wyższą cenę.

Dodatkowo, dostawcy chcą zachęcić do siebie widzów, rozwijając własne platformy VOD oraz umożliwiając klientom dostęp online do wybranych kanałów czy treści, również za pomocą urządzeń mobilnych. Usługi VOD są nadal postrzegane w Polsce jako dodatek i uzupełnienie podstawowej oferty linearnej. Wideo i multimedia w sieci ogląda zdecydowana większość polskich internautów, jednak z VOD korzysta niewielki odsetek tych osób, zwłaszcza z usług w modelu subskrypcyjnym. Jak wynika z badania PMR przeprowadzonego wśród 1 000 respondentów w Polsce, na początku 2017 r. korzystanie z usług VOD deklarowało mniej niż 10% gospodarstw domowych, przy czym większość z nich sięgała po treści na żądanie raz w miesiącu lub rzadziej. Pomimo większej aktywności obserwowanej na tym rynku po stronie dostawców, w perspektywie nawet średnioterminowej trend ten nie ulegnie naszym zdaniem wyraźnej zmianie.

Aktualne prognozy PMR na lata 2017-2022 zakładają kontynuację trendów widocznych na rynku w ostatnim czasie. Najbardziej prawdopodobny scenariusz to dalszy spadek rynku, jednak średnioroczna stopa zmian, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym wyniesie 0,5%, co w kontekście zmian na rynku należy odczytywać jako sytuację stabilną dla obecnych uczestników rynku. Na wartość rynku w najbliższych latach znaczący wpływ mogłoby mieć wprowadzenie nowelizacji ustawy abonamentowej. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, konieczność zapłaty abonamentu RTV może skłonić część gospodarstw do rezygnacji z usług płatnej telewizji, jak również będzie wywierać dodatkową presję na ARPU operatorów. W dalszym ciągu na cały rynek negatywnie rzutować będzie także piractwo w sieci, w tym rozwój nielegalnych serwisów streamingowych. 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek płatnej telewizji w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022