Infografika: Rynek Przetwarzania danych w chmurze 2017

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

- Bezpieczeństwo technologii w chmurze to czynnik, który będzie miał największe znaczenie na rozwój segmentu cloud computingu w Polsce. Od kilku lat obserwujemy wzrost znaczenia tego aspektu. Nowe rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, powinny w coraz większym stopniu przekonać te firmy, które do tej pory nie korzystały z rozwiązań chmurowych z powodu obaw odnośnie bezpieczeństwa swoich danych.

- Istotny wpływ na rozwój segmentu powinna mieć również rosnąca ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Ponadto badani dostrzegają znaczenie rynku mobilnego, którego rosnąca popularność bez wątpienia przyczyni się do większego zainteresowania rozwiązaniami usług w chmurze.

- Wartość rynku chmury publicznej generowana jest przede wszystkim przez segment MŚP.

- Ponad jedna czwarta dużych firm w Polsce deklaruje korzystanie z usług w chmurze. Chmura wykorzystywana jest przede wszystkim w połączeniu z własną infrastrukturą.

- Jedynie co 20 polska firma zatrudniająca 250 i więcej pracowników deklaruje, że zmigrowała całość swoich zasobów do chmury.

- Oczekujemy dalszego dynamicznego rozwoju rynku cloud computing we wszystkich trzech głównych modelach (SaaS, IaaS oraz PaaS).

- W 2021 r. wartość rynku cloud computing w Polsce przekroczy poziom 1,6 mld zł, co oznacza rewizję w górę naszych prognoz sprzed roku.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek przetwarzania danych w chmurze w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022