Infografika: Rynek dystrybucji ICT w Polsce 2017

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Rynek dystrybucji rozwiązań ICT należy w większości do broadlinerów. Według naszych szacunków, w 2016 r. wartość rynku dystrybucji ICT w modelu broadline, liczona w oparciu o przychody siedmiu największych graczy w tym obszarze, wyniosła ok. 10 mld zł. Oznacza to dość znaczny spadek (o 14% rok do roku) w porównaniu z rokiem 2015, kiedy to nastąpiło wyhamowanie silnych wzrostów obserwowanych na rynku w latach poprzednich. Z drugiej strony dystrybutorzy mniejsi lub wyspecjalizowani radzili sobie lepiej – spadek przychodów w tym segmencie wyniósł w ub.r. 4,3%.


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek dystrybucji ICT w Polsce 2017. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2017-2022