Rynek IT w Polsce: wzrost o 5% w latach 2018-2019

Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:

Prognozowany wzrost rynku IT w Polsce w latach 2018-2019 wyniesie 5% rocznie. Jest to wynik lepszy niż w poprzednich latach. Rok 2019 przyniesie poprawę na rynku zamówień publicznych. Firmy inwestują przede wszystkim w sprzęt i utrzymanie zasobów własnych.

 

Prognozowana dynamika rynku IT w Polsce w 2018 r. wyniesie 5,5%. Średnioroczna stopa wzrostu rynku w latach 2018-2023 wyniesie 3%. W rezultacie, do końca 2023 r. dostawcy mogą liczyć w sumie na dodatkowe 8 mld zł wydane na krajowym rynku na rozwiązania IT.

Poprawę sytuacji na rynku potwierdzają opinie dostawców. Firma PMR w II kwartale 2018 r. przeprowadziła badanie wśród 100 największych przedsiębiorstw działających w branży IT w Polsce (omówienie wyników można znaleźć w drugim rozdziale raportu). Ponad 80% respondentów jest zdania, że w 2018 r. wartość rynku IT wzrośnie, a w przypadku roku 2019 wzrostu oczekuje trzy czwarte badanych.

 

 

O tym, że zmiana przepisów dotyczących ochrony danych osobowych ma lub będzie miała wpływ na sytuację w branży IT świadczą wypowiedzi największych firm IT dotyczące wpływu RODO na przychody firmy. Co trzecia (36%) badana firm IT deklaruje, że już do tej pory zostały wygenerowane znaczące przychody w związku ze zmianą przepisów. Ponadto, co piąty (18%) badany spodziewa się dodatkowych przychodów w związku z RODO.

 

Z badań PMR wynika ponadto, że 6 na 10 przedstawicieli 100 największych firm IT w kraju oczekuje poprawy w sektorze zamówień publicznych nie wcześniej niż w 2019 r. W tej grupie jedynie 15% spodziewa się wzrostu wydatków na IT w sektorze publicznym do końca bieżącego roku.

 

W najnowszym badaniu PMR zrealizowanym w II kw. 2018 r. z odbiorcami rozwiązań ICT w Polsce wzięło udział ponad 600 przedsiębiorstw. Jednym z poruszanych zagadnień była kwestia budżetów na IT, a przede wszystkim struktura wydatków i waga wewnętrznych i zewnętrznych zasobów w podejściu do rozwoju IT w firmie. Blisko 60% budżetu, którym w 2017 r. dysponowały działy IT pochłonęły wydatki związane z zakupem sprzętu, licencji i usług zewnętrznych. Koszty pensji pracowników i utrzymanie własnego zespołu IT stanowiły ok. 40% wartości całego budżetu. W ramach posiadanych budżetów wewnętrznych większa część środków przypadła na procesy administrowania i utrzymania. Wymiany i zakup urządzeń końcowych dominują w przypadku wydatków ponoszonych na sprzęt.

 

 

Uwagi metodologiczne:

Powyższe dane pochodzą z najnowszego raportu PMR „Rynek IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023”. W raporcie można znaleźć komplet wyników badań dotyczących budżetów małych, średnich i dużych firm IT w kraju, wraz ze szczegółową strukturą wydatków, podziałem na budżety wewnętrzne i wydatki zewnętrzne, utrzymanie infrastruktury, rozwój aplikacji i sługi IT.

 

 

 


Więcej informacji na ten temat znajduje się w raporcie PMR:
Rynek IT w Polsce 2018. Analiza rynku i prognozy rozwoju na lata 2018-2023